Архивы https://www.ozon.ru/product/epoksidnaya-smola-bystrogo-otverzhdeniya-dekorativnaya-s-otverditelem-fast-decor-1-4kg-1245984025/ - Пропитай

https://www.ozon.ru/product/epoksidnaya-smola-bystrogo-otverzhdeniya-dekorativnaya-s-otverditelem-fast-decor-1-4kg-1245984025/

Акции